Tẩy chay tích luỹ kiến thức?

03:51 CH @ Thứ Sáu - 14 Tháng Hai, 2003

Bước sang thiên niên kỷ thứ 3, nhìn lại những thành tựu của nhân loại, người ta phải thừa nhận rằng những nước đạt được nhiều thành tựu khoa học vĩ đại nhất vẫn là những nước ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục. Vậy thì, chúng ta hãy điểm qua các dự báo về tương lai của nền giáo dục thế giới trong thế kỷ 21.

Công nghệ thông tin trong giáo dục

Dự báo đầu tiên cho giáo dục thế kỷ 21 là sự xâm nhập mạnh mẽ của công nghệ thông tin (IT). Không chỉ các trường đại học mà cả các trường cấp 2 và cấp 3, và thậm chí cả cấp 1 và mẫu giáo đều sẽ được nối mạng Internet. Giáo viên từ các khu vực đại lý khác nhau sẽ trao đổi tài liệu, giáo án, kinh nghiệm giảng dạy; học sinh, sinh viên khắp thế giới sẽ vui chơi, giao tiếp, sinh hoạt, học hành, du lịch thông qua mạng thông tin quốc tế.

Multimedia phát triển khiến học sinh không còn phải “học chay” mà mọi bài học đều trở thành hình ảnh trực quan và tương tác (interactive). Một tương lai rực rỡ cho mọi người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phải không?

Ngoại ngữ: một kỹ năng bắt buộc

Vai trò quan trọng của ngoại ngữ không phải là điều gì mới mẻ, nhưng sang thế kỷ mới mà thiếu khả năng ngoại ngữ thì cũng có thể ví như mù chữ trong thế kỷ 20.
Không có ngoại ngữ, bạn sẽ luôn chậm trễ trong việc nhận và xử lý các thông tin, vì thế sẽ luôn thua thiệt trong mọi cuộc tranh đua ngày càng quyết liệt trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng như trên chính trường và thương trường quốc tế.
Vì thế, một trong những mục tiêu cơ bản của giáo dục thế kỷ 21 là rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ cho tất cả học sinh.

Tiếng Anh của thế kỷ 21

Tiếng Anh sẽ tiếp tục vai trò công cụ giao tiếp quốc tế và sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai của hầu hết các nước. Tiếng Anh sẽ vượt qua khỏi biên giới các quốc gia trên để trở thành sở hữu chung của nhân loại, qua đó các tư tưởng từ các nền văn hoá trên thế giới sẽ được truyền bá đến mọi nơi.

Tính hay thay đổi sẽ là thuộc tính cơ bản nhất của tiếng Anh thế kỷ 21, và những gì bị coi là sai ngày nay thì đến mai có thể đã được coi là đúng.

Những người sử dụng tiếng Anh trên thế giới sẽ phải luôn cảnh giới và cập nhật, nếu không sẽ lạc hậu ngay (có vẻ đây là một tin mừng cho công nghệ soạn giáo trình và từ điển tiếng Anh)

Quan trọng là khai thác, xử lý thông tin

Tích luỹ kiến thức trong đầu làm gì khi mọi kiến thức của nhân loại đều có thể truy cập trong tích tắc từ các cơ sở dữ liệu chung của toàn thế giới, và nhất là khi những kiến thức cập nhật nhất của ngày hôm nay sang ngày mai đã có thê lạc hậu rồi?

Mục đích cơ bản của giáo dục ở thế kỷ 21 là trang bị cho mỗi người những kỹ năng cơ bản để khai thác và xử lý thông tin một cách có hiệu quả, tức phải có phương pháp tư duy lôgic, cùng những thao tác hợp lý dựa trên kinh nghiệm sống phong phú để có thể đặt ra và giải quyết nhanh gọn những vấn đề của cuộc sống.

Như vậy, giáo dục thế kỷ 21 sẽ chú trọng vai trò chủ động của người học, coi trọng việc rèn luyện quá trình tư duy và tính sáng tạo của mỗi người, không chấp nhận các phương pháp giáo dục nhồi sọ và khuyến khích nhai lại những thành tựu có sẵn.

LinkedInPinterestCập nhật lúc: