Thống nhất tâm linh và khoa học

Ths. Kỹ Thuật Điện, KS Kinh Tế
07:24 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Chín, 2013

Giả thuyết về trường sự sống

1.1 Sự cần thiết phải đưa ra giả thuyết về trường sự sống

Trước hết ta xem vũ trụ là một thể thống nhất. Nghĩa là dù vũ trụ mà ta đã biết có nằm trong một nguyển tử, một lỗ đen, lỗ đen đó lại nằm trong vũ trụ khác, hay có muôn vàn vũ trụ song trùng, vũ trụ vô hình hữu hình….thì đều gộp tất cả các vũ trụ đó thành một vũ trụ thống nhất.

Hệ quả 1: Mọi sự vật, hiện tượng dù là vật chất hay ý thức, dù là hữu hình hay vô hình đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó. Hệ quả này cho thấy rằng dù có linh hồn thì linh hồn đó cũng chỉ là một sự vật trong vũ trụ chứ không thể là cái gì khác. Hiện tượng tâm linh cũng là hiện tượng trong vũ trụ, thế giới tâm linh cũng là thế giới trong vũ trụ,…

Hệ quả 2: Bất kỳ sự vật hiện tượng gì cũng có bản chất vật lý (bản chất của hiện tượng sự trong vũ trụ đó) của nó.

Nhiệm vụ của khoa học là: Làm rõ bản chất của các sự vật hiện tượng, tìm ra các mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó.

Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa, đọc được suy nghĩ người khác... khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được. Đó là nguyên nhân mà nhiều người ban đầu vốn không tin là có thế giới tâm linh, có linh hồn bất tử....nhưng rồi dần dần lại tin.

Cách hiểu thông thường nhất về thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ... khoa học ngày nay cần phải trả lời là câu hỏi cái thế giới đó có thật không? Nếu có thật thì bản chất của thế giới đó là gì trong vũ trụ thống nhất ở trên?

Thế giới mà ta biết gồm những vật thể sống và những vật thể không chứa đựng sự sống. Có những sự vật hiện tượng hữu hình và hiện tượng sự vật vô hình….Các hiện tượng điện, từ, cơ, nhiệt...có thể tạo ra một cách dễ dàng phải chăng đó là một nguyên nhân dẫn đến thành tựu khoa học dựa trên việc nghiên cứu về các hiện tượng này đã tiến xa. Người ta có thể tạo ra và thu sóng vô tuyến, tia laze; người ta có thể tạo ra vật liệu mới, tạo ra phản ứng hạt nhân... Từ đó người ta có thể chế tạo ra điện thoại, máy vi tính, tàu vũ trụ, điện hạt nhân, bom nguyên tử... Như thế thành tựu khoa học trên lĩnh vực liên quan đến sự vật hiện tượng không chứa đựng sự sống là rất đáng kinh ngạc.

Quá trình tiến hóa từ các vật vô cơ đến vật thể sống như ngày nay trải qua hàng nhiều triệu năm, trong các điều kiện thuận lợi nhất định. Việc tạo ra một vật thể sống từ vật thể không sống là một việc làm vô cùng khó khăn.Việc chưa chưa tạo ra được vật chất có ý thức từ thế giới vô cơ phải chăng là nguyên nhân dẫn đến khoa học chưa giải thích được các hiện tượng sau.

Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa, đọc được suy nghĩ người khác, chưa bệnh không cần thuốc…cơ sở của các hiện tượng này là gì? Môi trường để các hiện tượng trên xảy ra là gì, thông qua đâu?

Các máy mọc hiện đại có thể đo được hào quang xuất hiện trên vật thể con người, thực vật….các hào quang đó có năng lượng gì?

Trong hiện tượng thần giao cách cảm môi trường để thực hiện việc chuyển đổi thông tin giữa hai người không thông qua vật chất đã biết (âm thanh, hình ảnh) vậy qua tín hiệu gì, thông qua trường gì?

Ông Nguyễn Văn A đánh một cây Xương Rồng nhiều, khi ông A đi đến gần cây Xương Rồng đó người ta đo được tín hiệu điện khác thường do cái cây Xương Rồng phát ra. Ngược lại khi người khác chưa từng đánh cái cây khi đến gần cái cây cái cây không phát ra tín hiệu điện nào khác thường cả. Thí nghiệm này chứng tỏ cái cây biết cảm nhận. Cái cây đó cảm nhận tín hiệu phát ra từ ông Nguyễn Văn A bằng trường gì, giác quan nào?

Cần phải nhấn mạnh các hiện tượng trên là có thật, nếu có thật mới cần phải giải thích nó, mới cần phải tìm ra bản chất của các hiện tượng đó. Theo hệ quả của “tiên đề vũ trụ thống nhất” bất kỳ sự vật hiện tượng nào cũng là sự vật hiện tượng trong vũ trụ, đã là sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều phải có bản chất vật lý. Mà bất kỳ một quá trình vật lý nào xảy ra cũng kèm theo một quá trình năng lượng tương ứng. (Có ai phủ định điều này không?)

Ta thấy các hiện tượng trên đều diễn ra ở vật thể có sự sống. Đặc điểm khác biệt nhất của vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống là vật thể sống có cảm nhận và vật thể không chứa đựng sự sống không có cảm nhận. Về mặt năng lượng hai loại vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống chắc chắn có sự khác biệt nhau. Như trên ta thấy bất kỳ một quá trình vật lý nào xảy ra cũng kèm theo một quá trình năng lượng tương ứng. Quá trình xảy ra các hiện tương bí ẩn ở trên đi kèm với quá trình năng lượng mà ở đây gọi là năng lượng sống. (Cần hiểu rằng năng lượng sống là năng lượng có thật, vì đó là quá trình năng lượng đi kèm với các hiện tượng có thật, gán một khái niệm với sự vật hiện tượng có thật để nghiên cứu chứ không phải tự bịa ra). Để giải thích các hiện tượng bí ẩn trên ở đây, tác giả đặt ra một giả thuyết lấy tên là “giả thuyết về trường sự sống”.

Nội dung giả thuyết trường sự sống như sau:

Vật thể sống phát ra xung quanh nó một trường gọi là trường sự sống. Trường sự sống có năng lượng sống, có sóng sự sống, thông tin sự sống, con người được mô hình như cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ...

Một điểm lưu ý lượng sống là năng lượng hoàn toàn khác với các dạng năng lượng đã biết: như cơ năng, điện năng, nhiệt năng,…..

Cũng cần phải làm rõ hai vấn đề liên quan đến trường này:

 • Một là, trường sự sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra hay phần phi vật chất trong vật thể sống phát ra.
 • Hai là, trường sự sống có mối liên hệ như thế nào với ý thức.

Sau đây là những thí nghiệm để xác định hai câu hỏi trên.

1.2 Thí nghiệm kiểm tra trường sự sống do phần vật chất của vật thể sống phát ra hay phần tinh thần của vật thể sống phát ra

1.2.1 Thí nghiệm kiểm tra năng lượng sống phát ra từ phần vật chất hay phần tinh thần.

Vì vật thể sống có phần vật chất và phần tinh thần, năng lượng sống đó do phần nào phát ra? Phần vật chất hữu hình trong vật thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường ….

Do đó nếu năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất, và được lưu trữ trong phần vật chất thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường… Nếu năng lượng sống không phải do phần vật chất trong vật thể sống phát ra và lưu trữ thì nó rất khó có thể tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường….

Cần làm thí nghiệm hủy hết phần vật chất của vật thể mà dẫn đến hết hẳn các hiện tượng tâm linh phát ra từ vật thể đó chứng tỏ rằng năng lượng sống đó do phần vật chất của vật thể sống phát ra và được lưu trữ trong phần vật chất của vật thể.(1)

Ngược lại khi hủy hết phần vật chất của vật thể sống mà các hiện tượng tâm linh phát ra từ vật thể đó vẫn còn chứng tỏ nó là một năng lượng đặc biệt không phát ra từ phần vật chất mà phát ra từ phần phi vật chất(có thể là ý thức)(2). Năng lượng sống đó rất khó bị thiêu hủy bởi từ trường, điện trường, bom đạn, lửa….tất nhiên đã là năng lượng thì sẽ được chuyển hóa cho nhau theo cơ chế nào đó.

1.2.2 Thí nghiệm kiểm tra xem năng lượng sống là thuần túy năng lượng hay liên quan đến cả ý thức nữa.

Vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống có đặc điểm khác biệt hẳn nhau đó là vật thể sống có khả năng cảm nhận còn vật thể không chứa đựng sự sống không có khả năng cảm nhận. Khả năng cảm nhận đó có thể thông qua trường sự sống điển hình là thí nghiệm với cái cây Xương Rồng.

Người ta cho rằng người chết có linh hồn và linh hồn người chết biết làm ăn sinh hoạt, biết việc con cháu trên trần, có thể phù hộ độ trì cho con cháu…. Muốn biết được người chết có khả năng cảm nhận việc con cháu trên trần hay không cần làm thí nghiệm kiểm tra có linh hồn như trên không?Thí nghiệm cho kết quả linh hồn người chết có khả năng cảm nhận chứng tỏ rằng năng lượng sống đó có mối liên hệ chặt chẽ với phần ý thức của con người, và rất có thể là ý thức của con người có bản chất vật lý là năng lượng sống. Nếu người chết không có khả năng cảm nhận chứng tỏ linh hồn của con người chỉ là quá trình thuần túy liên quan đến năng lượng.

Một cụ Nguyễn Văn A chết đi thời gian đủ ngắn (để các nhà ngoại cảm không nói rằng vong người chết đã đi chuyển nghiệp đầu thai thành kiếp mới). Sau khi chết rồi gia đình con cháu cụ có rất nhiều thứ thay đổi.

Một người B1 hoàn toàn không biết gia đình con cháu cụ A đó như thế nào (để không cảm nhận được một chút thông tin nào của gia đình này) truyền một thông điệp đến các nhà ngoại cảm yêu cầu đến hỏi chị Bích Hằng (nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay chuyên tìm mộ liệt sĩ) rằng: Nhờ chị ra mộ nói chuyện với vong người chết cụ A đó để tìm hiểu về thông tin của con cháu gia đình cụ A, ghi chép biên bản.

Tất cả những người chứng kiến không một ai quen biết gì gia đình con cháu cụ A kia (để tránh ảnh hưởng của sóng thông tin sự sống từ người sống sang người sống, thậm chí thông qua nhiều bước trung gian B2,B3,… Bn để đảm bảo chị Bích Hằng chỉ gặp cái vong của người chết). (không cho gia đình con cháu cụ A biết để tránh tình trạng sóng từ con cháu cụ chuyển sang nhà ngoại cảm). Sau đó đối chiếu với thực tiễn.

Kết quả thí nghiệm.

Trường hợp thứ nhất: Nếu chị Bích Hằng nói sai hoặc không cảm nhận được thông tin xác thực, chứng tỏ không có linh hồn theo cách hiểu thông thường biết mọi thứ, ăn ở sinh hoạt... cái mọi người vẫn gọi là linh hồn đó chỉ là dạng thông tin sự sống do nguồn năng lượng sự sống phát ra. Cái gọi là linh hồn thực chất là quá trình thuần túy liên quan đến năng lượng sống. Năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất hoặc phi vật chất mà không phải ý thức. Từ đây đặt thêm một cái tên linh hồn chết để phân biệt với linh hồn của người sống. (3)

Trường hợp ngược lại: Nếu như thí nghiệm cho kết quả có vong hồn vậy chứng tỏ rằng trường sự sống có mối liên hệ mật thiết với ý thức. Năng lượng sống có thể được phát ra từ phần ý thức của vật thể sống hoặc phần phi vật chất khác mà ta chưa biết, nhưng dù sao cũng có liên hệ với ý thức. (4)

Tóm lại nếu xảy ra các trường hợp:

+ Nếu trường hợp (1)xảy ra và trường hợp (3) xảy ra: Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần vật chất. Những hiện tượng linh hồn có bản chất vật lý là những hiện tượng thuần túy liên quan đến năng lượng sống, không liên quan đến ý thức của người chết.

+ Nếu trường hợp (1) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra. Năng lượng sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra. Năng lượng sống chính là ý thức.

+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (3) xảy ra: kết luận năng lượng sống phát ra từ phần phi vật chất không phải ý thức. Những hiện tượng linh hồn là những hiện tượng thuần túy liên quan đến năng lượng sống.

+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra: Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần phi vật chất và có thể là ý thức. Năng lượng sống liên quan mật thiết với ý thức.

(Ở đây dùng chữ phi vật chất để phân biệt với những vật chất đã biết)

Vận dụng giả thuyết về trường sự sống giải thích các hiện tượng tâm linh.

2.1 Giải thích hiện tượng xem bói của các nhà ngoại cảm

Như trên ta đã biết vũ trụ gồm vật thể không có sự sống và vật thể có sự sống. Con người thuộc về loại vật thể có sự sống. Xét về mặt tiến hóa con người là sinh vật tiến hóa cao nhất. Nếu mô hình con người như những cỗ máy thì mỗi con người có thể xem là một cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ.Vật thể sống phát ra xung quanh một trường sự sống. Vật thể sống cũng có năng lượng sống, năng lượng này rất đặc biệt, nó là một năng lượng hoàn toàn mới để phân biệt với các dạng năng lượng thông thường đã biết. Năng lượng này có khả năng chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác. Cũng như hoạt động cơ bắp của vật thể do ý thức điều khiển thì năng lượng này cũng có thể được điều khiển bởi ý thức. Nhưng ý thức không thể làm mất đi năng lượng này được. Giống như ý thức có muốn hay không muốn thì khi mình còn sống tim mình vẫn còn đập vậy.

Qua hoạt động của cỗ máy tối tân(con người) mọi thông tin về sự sống không những đang thu đang phát mà còn được lưu trữ lại tạo thành tập dữ liệu chứa đựng thông tin sự sống. Một số nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt (khả năng truy cập) có thể đọc được tập dữ liệu trên. Mặc dù ý thức người đó không hề trao đổi những gì trải qua với nhà ngoại cảm trên. Đó là lý do mà một số nhà ngoại cảm, có thể dùng khả khả năng ngoại cảm để biết được thông tin quá khứ cho nhiều người khác (mà không biết được tương lai). Nhưng thông tin sự sống, kho dữ liệu liên quan đến sự sống không phải ai cũng đọc ra được. Giống như người biết sử dụng máy tính có thế lấy được nhiều thông tin lưu trữ trong máy tính, ngược lại người không biết sử dụng máy tính thì không lấy được những thông tin trong máy tính.

Theo thuyết tương đối của Anhxtanh không thể có chuyện kết quả có trước nguyên nhân do đó nhà ngoại cảm không thể biết trước được tương lai. Tuy nhiên một nhà ngoại cảm có thể họ cảm nhận được tương lai của một số người nhưng không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu ví dụ dùng máy móc người ta có thể phân tích sóng điện từ mà biết được tuổi đời còn lại của nguồn sóng đó là bao nhiêu, qua việc phân tích năng lượng của nguồn sóng tương tự như thế thì cũng chẳng có gì là khó hiểu khi nhà ngoại cảm nếu biết trước được điều gì đó.

2.2 Giải thích hiện tượng tìm mộ của các nhà ngoại cảm.

Khi con người ta sinh ra thì năng lượng sống, và thông tin về sự sống theo đó cũng được hình thành và lớn lên, và được lưu trữ ở đâu đó. Người chết đi năng lượng sống vẫn còn, thông tin về sự sống từ kho năng lượng đó vẫn phát ra nên nhà ngoại cảm có thể truy cập vào đó tìm được mộ của người chết. Thậm chí có thể biết được thông tin quá khứ của người chết.

2.3 Giải thích hiện tượng dùng ý thức bẻ cong thìa, giải thích hiện tượng tập Yoga có thể ít ăn ít thở. Hiện tượng chữa bệnh từ xa không cần thuốc.

Một số rất ít người trên thế giới có thể dùng ý thức điều khiển năng lượng sống để bẻ cong cái thìa cầm trên tay. Điều này có thể hiểu thông qua tính chất chuyển đổi năng lượng sống thành năng lượng cơ dưới sự điều khiển của ý thức.

Một số nhà ngoại cảm có thể chữa bệnh cho người khác từ xa mà không cần thuốc. Giải thích điều này nhà ngoại cảm dùng sóng sự sống xác định tọa độ người bệnh sau đó là quá trình thu phát năng lượng sống giữa hai vật thể.

Người tập yoga ít ăn, ít thở vì họ có khả năng hấp thụ trực tiếp năng lượng sống từ vũ trụ.

2.4 Bản chất hiện tượng đầu thai

Chúng ta biết việc chia sẻ dữ liệu, chia sẻ chương trình(chương trình tự cài đặt) giữa hai máy tính thông qua mạng không dây như thế nào? Nhưng quá trình đó đi kèm với quá trình sóng điện từ và năng lượng điện từ. Về phương diện vật lý hiện tượng đầu thai cũng tương tự như thế, đó là kết quả chia sẻ dữ liệu và chương trình tự cài đặt của một người chết đi và một người sắp được sinh ra. Quá trình này đi kèm theo quá trình sóng sự sống và năng lượng sống.

Tại sao có người nhớ được kiếp trước có người không nhớ được.

- Nếu chia sẻ cả chương trình (tự cài đặt) và cả dữ liệu(thông tin kiếp trước) thì nhớ được kiếp trước

- Nếu chỉ chia sẻ chương trình thì không nhớ được kiếp trước

Ở đây có sự khác biệt giữa chia sẻ dữ liệu trong hai máy tính với chia sẻ dữ liệu giữa hai vật thể sống. Đối với máy tính một máy tính có thể chia sẻ dữ liệu chương trình với nhiều máy tính khác. Ở hiện tượng đầu thai khi có một nguồn thu thích hợp thì năng lượng sống tập trung toàn bộ vào nguồn thu đó, quá trình này diễn ra trong thời gian rất nhanh. Đó là quy luật tự nhiên như thế đến đức Phật Thích Ca Mâu Ly giác ngộ chân lý rốt ráo cũng còn phải thừa nhận đó là quá trình tự nhiên như thế.

Hướng phát triển và phạm vi ảnh hưởng của giả thuyết trường sự sống

3.1 Hướng phát triển của giả thuyết trường sự sống

Giả thuyết trường sự sống sẽ trở thành học thuyết trường sự sống. Học thuyết trường sự sống sẽ trở thành trụ cột thâu tóm nhiều học thuyết khác như yoga, khí công, chữa bệnh bẳng điểm huyệt, tìm mộ, chữa bệnh từ xa, xem bói, phong thủy..... tất cả các học thuyết, môn phái trên đều trở thành phân ngành học của lý thuyết này.

Khoa học hiện nay gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và khoa học tư duy. Tương lai sẽ có khoa học “Nhân Học’’ ra đời. Và lúc đó thì phân ngành sinh học mà đối tượng là con người sẽ trở về với khoa học Nhân Học. Ở giai đoạn cao của nhân học, con người có thể kết hợp lý thuyết về trường điện từ, trường hấp dẫn và Trường sự sống để có thể hiểu được bản chất của vũ trụ, của thời gian, và của con người cũng như các hiện tượng bí ẩn khác trong tự nhiên và xã hội. Lúc đó khoa học sẽ trả lời được những câu hỏi mà ngày nay khoa học vẫn chưa trả lời được.

3.2 Phạm vi ảnh hưởng

Giả thuyết về trường sự sống có một ý nghĩa vô cùng to lớn là nó thông nhất tâm linh và khoa học thành một không còn sự đối lập giữa hai lĩnh vực này, đây là bước ngoặt lớn của khoa học. Đó là cơ sở để đặt dấu chấm hết cho hiện tượng mê tín. Tôn giáo tồn tại như là sản phẩm của lịch sử con người, của văn hoá.

Tiềm năng của con người ngày càng được nghiên cứu và phát huy hơn nữa. Lúc đó con người sẽ có nhiều khả năng siêu phàm ví dụ có thể nhịn ăn nhiều ngày mà không đói, có thể nín thở nhiều phút mà không chết,…

Giả thuyết về trường sự sống có phạm vi ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhận thức của con người, đối với chính trị, kinh tế văn hóa xã hội và khoa học của toàn nhân loại.

Kết Luận

1. Vũ trụ là một thể thống nhất. Dù vũ trụ mà ta đã biết có nằm trong một nguyển tử, một lỗ đen, lỗ đen đó lại nằm trong vũ trụ khác, hay có muôn vàn vũ trụ song trùng, vũ trụ vô hình hữu hình….thì đều gộp tất cả các vũ trụ đó thành một vũ trụ thống nhất. Cái thế giới gọi là thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷ thần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của vũ trụ mà chúng ta đang sống . Mọi sự vật, hiện tượng dù là vật chất hay ý thức, dù là hữu hình hay vô hình đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó. Có linh hồn thì linh hồn đó cũng chỉ là sự vật trong vũ trụ chứ không thể là cái gì khác. Hiện tượng tâm linh cũng là hiện tượng trong vũ trụ, thế giới tâm linh cũng là thế giới trong vũ trụ. Bất cứ sự vật nào cũng có bản chất vật lý, bất kỳ hiện tượng nào cũng kèm theo quá trình năng lượng.

2. Thế giới gồm những vật thể có sự sống và những vật thể không có sự sống. Vật thể có sự sống thì có cảm nhận, vật thể không có sự sống thì không có cảm nhận. Vật thể có sự sống và vật thể không có sự sống, tương tác, trao đổi với nhau về năng lượng, về chất... Vật thể sống phát ra xung quanh một trường sự sống. Năng lượng của trường này gọi là năng lượng sống. Năng lượng sống đó có thể chuyển hóa cho thành các dạng năng lượng khác. Năng lượng sống này liên hệ với ý thức như thế nào cần phải được tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Mọi hiện tượng tâm linh tạo ra từ nguồn năng lượng sống. Con người là cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ.

3. Hiện tượng dùng ý thức bẻ cong thìa là hiện tượng chuyển hóa năng lượng sống thành cơ năng. Hiện tượng xem bói bằng ngoại cảm, tìm mộ là bản chất là hiện tượng truy cập thông tin sự sống. Hiện tượng nhịn ăn là do hấp thụ năng lượng sống. Hiện tượng luân hồi có bản chất là quá trình thu phát năng lượng sống,….

Đào Thanh Oai

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Về vấn đề nhận thức quy luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập”

  05/01/2017Nguyễn Cảnh HồPhạm trù mâu thuẫn, nhất là vấn đề xác định mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong xã hội là vấn đề hết sức phức tạp. Về vấn đề này đã có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Bài này đăng ý kiến của tác giả Nguyễn Cảnh Hồ trao đổi về vấn đề này...
 • Bàn về bản chất của linh hồn trường vong

  13/09/2013TS Vũ Văn BằngCơ chế hình thành cái gọi là “linh hồn”- trường vong của con người sau khi chết. Cái chết của con người tựa cái chết của những siêu sao hình thành lỗ đen - tuân theo luật “Thiên nhân tương ứng” và hình thành trường lực hấp dẫn mạnh từ hiện tượng đối áp xuất khiến cho cấu trúc vật chất của nó (siêu sao- thi hài và linh hồn người chết) đổ sụp vào trong biến thành khoảng hư vô trống rỗng (Einstein đã hình dung ra hiện tượng suy sụp hấp dẫn này). Dấu vết còn lại chỉ toàn là “lực vô hình”, thực chất đó chính là “trường lực hấp dẫn mạnh” (sẽ chứng minh ở phần dưới).
 • Cõi âm và khả năng ngoại cảm

  09/09/2013Giác NgộThời gian gần đây, báo chí có đưa tin về việc các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ và tiếp xúc được với người "cõi âm”. Phật giáo giải thích hiện tượng này thế nào? Quan điểm của Phật giáo là thần thức sau khi chết tối đa là 49 ngày thì tái sanh vào một thế giới tương ứng với nghiệp thức. Nếu đã tái sanh vào cõi khác thì "ai” tiếp xúc với các nhà ngoại cảm? Tại sao có những người chết cách nay hàng trăm năm vẫn tiếp xúc được với các nhà ngoại cảm? "Cõi âm” mà các nhà ngoại cảm tiếp xúc được nằm ở đâu trong lục đạo.
 • Thử giải thích hiện tượng tâm linh

  12/12/2010Đào Thanh OaiCách hiểu thông thường nhất về thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ... khoa học ngày nay cần phải trả lời là cái thế giới đó có thật không?
 • Luân hồi – tái sinh, có thể hiểu được

  10/06/2009Hà YênVận động tuần hoàn là một phương thức tồn tại, là một quy luật tự nhiên như mọi qui luật khác. Vạn vật trong Tự nhiên, với tư cách là một thực thể, đều có một đời sống hữu hạn. Vì vậy, sự trường tồn của Thế giới chỉ có thể dựa vào quy luật Tái sinh, nghĩa là chấp nhận một cuộc chạy tiếp sức vô cùng tận, để lưu chuyển “ngọn cờ giống loài”, mà các thế hệ nối tiếp trao cho nhau gìn giữ.
 • Tâm linh là gì? Như thế nào? Từ đâu? Tại sao?

  07/03/2009Tinh TiếnTừ e dè, nghi ngại lúc đầu đến nay, sau khoảng một hai thập kỷ, "Tâm linh" trở thành một từ thường xuyên dùng tới trên cửa miệng của nhiều người, có nội dung còn rất "tù mù”, phiếm định, vì vậy chúng ta cần "kiện nghĩa" khái niệm này trong chừng mực bao quát nhất có thể được.
 • Chủ nghĩa Duy vật Nhân văn: Phương pháp luận nghiên cứu con người hiện nay ở Việt Nam

  13/02/2009TS. Hồ Bá ThâmĐây là một quan niệm mới của tác giả về lĩnh vực triết học nhân văn. Chungta. com cũng đã giới thiệu nội dung khái quát 2 cuốn sách của tác giả về chủ đề này. Để giúp bạn đọc rõ hơn, chúng tôi giới thiệu bài viết trực tiếp về nội dung chủ yếu của chủ nghĩa duy vật nhân văn và phương pháp luận của nó.
 • Con người sinh thái, con người tâm linh

  11/02/2009TS. Hồ Bá ThâmNgày nay đã có khá nhiều sách báo trong và ngoài nước nói về trường sinh học và tâm linh, chẳng hạn, GS. Hoàng Phương cũng đã có cuốn "Con người và trường sinh học", hay "Tích hợp văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai", hoặc gần đây có cuốn của Hằng Nga – "Ngoại cảm, sự thật hay huyền thoại", hoặc Roberto Assagioli với "Siêu cá nhân". Vấn đề này đang là vấn đề hóc búa của khoa học và của triết học, tuy đã có một bước nghiên cứu nhưng có vấn đề chưa đủ mức sáng tỏ về mặt thực nghiệm.
 • Triết lý Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ nghĩa Mác, dưới góc nhìn triết học

  07/02/2009NCVCC, TS.Hồ Bá ThâmPhật giáo là môt tôn giáo lớn có chiều sâu đạo học, chiều sâu triết học vũ trụ và nhân sinh. Phật học chủ yếu nghiên chiều sâu đạo học, chiều sâu triết học ấy. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng đang chú ý là nghiên cứu nó trong tương quan, hay tương đồng (chứ không phải đồng nhất) với khoa học hiện đại. Nhưng ít nghiên cứu nó trong quan hệ tương đồng như tế nào đối với chủ nghĩa Mác hay không.
 • Giải mã các hiện tượng dị thường

  19/12/2008Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngChúngta.com đăng lại loạt bài viết "Giải mã các hiện tượng dị thường" đã đăng trên báo Thể thao & Văn hóa rất bổ ích và có giá trị nhận thức cao về những hiện tượng ở ranh giới nhận thức của loài người...
 • Tiềm năng con người qua nhãn quang khoa học - khai mở tiềm năng bằng tri thức

  30/01/2008Hồ Văn Khánh"Tiềm năng" có nghĩa là năng lực tiềm tàng trong cuộc sống, những nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng có thể đã, đang và sẽ biểu hiện qua muôn hình vạn trạng của tạo vật trên mọi khía cạnh, sắc thái của vạn hữu tùy theo thiên chức nhân duyên hay sự điều tâm rèn luyện mãnh liệt...
 • Quan niệm của Hêraclit về sự hài hòa và đấu tranh của các mặt đối lập, về tính thống nhất của vũ trụ

  23/09/2007Đặng Hữu ToànHêraclítnhà triết học Hy Lạp cổ đại, người không chỉ nổi tiếng với học thuyết về "dòng chảy", mà còn trở nên bất hủ với quan niệm độc đáo về sự hài hòa và đấu tranh của các mặtđối tập, về tínhthống nhất của vũ trụ."Dòng chảy" được thừa nhận là nguyên lý xuất phát trong quan niệm của Hêraclít về vũ trụ, là học thuyết xuyên suất toàn bộ hệ thống triết học của ông...
 • Nghiên cứu con người Việt Nam qua các trước tác của Nguyễn Văn Huyên

  05/03/2006GS. TS. Phạm Minh HạcNgoài đóng góp to lớn của Nguyễn Văn Huyên với nền giáo dục và khoa học giáo dục của nước Việt Nam độc lập, ông đã đề cập nhiều đến vấn đề con người, nhân cách con người và cách hình thành, phát triển nhân cách con người thế hệ trẻ Việt Nam...
 • Các giới hạn khoa học

  09/01/2006Đặng Xuân Lạng (dịch)...tác giả bào chữa cho việc khoa học hoàn toàn không trả lời được các câu hỏi cuối cùng – Mọi vật đã bắt đầu ra sao? Chúng ta ở đây nhằm mục đích gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?, những câu hỏi là vượt ra ngoài năng lực giải thích của khoa học. Dầu vậy, khoa học là một hoạt động vĩ đại và vinh quang – hoạt động thành công nhất từ xưa đến nay và mãi mãi về sau mà con người đã tham dự...
 • Các xu hướng thống nhất trong vật lý học

  30/10/2005Đỗ Kiên CườngTheo Weinberg, giải Nobel vì thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu, một mục tiêu căn bản của vật lý là chiêm ngưỡng sự đa dạng của tự nhiên bằng cái nhìn thống nhất [1]. Thành tựu quá khứ chính là minh họa điển hình: thống nhất giữa cơ học thiên thể và cơ học (trên) trái đất của Newton thế kỷ XVII, thống nhất giữa quang học và và lý thuyết điện và từ của Maxwell thế kỷ XIX, thống nhất hình học không - thời gian và lý thuyết hấp dẫn của Einstein năm 1905 và 1916, thống nhất giữa hóa học và vật lý nguyên tử thông qua cơ học lượng tử những năm 1920. Và nay là thống nhất giữa thuyết thống nhất cuối cùng của vật lý, một sự nghiệp vĩ đại có lẽ còn lâu mới kết thúc.
 • Mun-Đa-Sép, chiếc cầu nối giữa khoa học và huyền học

  12/10/2005Trần Trung PhượngTừ trước tới nay, trong quan niệm của nhiều người, khoa học và huyền học (Mystique hoặc Mysticisme) là hai lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt thậm chí đối lập lẫn nhau. Một bên thuộc lĩnh vực lý trí đòi hỏi phải có sự phân tích chứng minh và dựa trên một nền tảng thực nghiệm vững chắc và một bên lại đề cao thứ cảm thức có tính chất trực giác, bí nhiệm về một loại đối tượng không hoặc khó có thể xác định bằng bất cứ một phạm trù khoa học nào. Thậm chí, từ một quan điểm thuần lý và cực đoan, có ý kiến cho rằng huyền học là một biến tướng của chủ nghĩa duy tâm ngu dân, một loại tàn dư của mê tín dị đoan từ thời xa xưa...
 • xem toàn bộ