Bài ca: Tình Yêu Cuộc Sống

06:24 CH @ Chủ Nhật - 11 Tháng Sáu, 2017

Nhạc: An Thuyên
Lời thơ: Nguyễn Tất Thịnh
Slogan: Giữ được Tinh yêu cuộc sống là giữ được Lửa trong Trái tim mình!
Lời cuối đáng nhẽ là câu: 'Tình yêu dâng chứa chan' nhưng Nhạc sĩ An Thuyên có nói với tôi là nên sửa thành :'tình yêu chiến thắng bạo tàn'!

Đơn ca:

Đồng ca:

LinkedInPinterestCập nhật lúc: